ป้ายไฟ-“ปิงป้ายไฟ-Fai-For-Fan”-ธุรกิจสื่อความรักผ่าน-แอนิเมชั่นบน-1